OLUP BİTENLER SHIT HAPPENS

AĞITLARIN DİLİYLE DERSİM ‘38 YAYIMLANDI DERSİM ‘38 IN THE LANGUAGE OF LAMENTS PUBLISHED

EBE ŞÛARA TERTELÊ 38i / AĞITLARIN DİLİYLE DERSİM ‘38 / DERSİM ‘38 IN THE LANGUAGE OF LAMENTS

Nilüfer Saltık ve Cemal Taş’ın Dersim’de 1938 Tertelesi öncesinde, sırasında ve sonrasında yaşananları ağıtlar, fotoğraflar ve belgelerleortaya koydukları, üç CD ve bir kitaptan oluşan“Ağıtların Diliyle Dersim ’38, Tertele” kitabı yayımlandı. 1000'e yakın belgesel ve güncel fotoğraf, 500 sayfa,  Emre Senan tasarımı, Z veKalan Müzik ortak yapımı.

"Dersim ’38 in the Language of Laments, Tertele", a project realized by Nilüfer Saltık and Cemal Taş about the events prior to, during and after the 1938 Dersim Massacre and formed of laments, photographs and documents brought together in three CDs and a book is published. 500 pages, designed by Emre Senan, coproduced by Z and Kalan Music.