OLUP BİTENLER SHIT HAPPENS

ŞEVKİ PEKİN'İN YENİ KİTABI NEW BOOK FROM ŞEVKİ PEKİN

21/04/2019

Mimar Şevki Pekin'in yeni kitabı yayınlandı. Mimarın meslek yaşamı  boyunca olgunlaştırdığı görüşleri 140 sayfalık bu kitapta yer alıyor. Kitap Emre Senan tarafından tasarlandı ve Ofset Yapımevi tarafından basıldı.

The new book of architect Şevki Pekin is published. In this 140 pages book reader can find the accumulated thoughts and ides  of the architect over the years. The book is designedr by Emre Senan and printed by Ofset Yapımevi.

Yazar şöyle yazmış:

1960’lı yılların ortasından beri mimarlık düşünerek ve uygulayarak öğrendiklerim, ‘’yeni yüzyılda’’ tarih mi yoksa yol gösterici mi oldular bilmiyorum. Bu kitapta yer alan yazılarımın ve projelerimin çoğu önceki yıllarda gerçekleşmiş söyleşilerde ve 2007 yılında çıkan kitabımda yer almıştır. Yayımlandıkları yıllardan sonra temelde değişikliğe uğramamış bu görüşlerin yeniden tekrarlanmasına gerek var mıdır diye kendimi hep sorguladım. Değerini yitirmeyen düşüncelere sahip olduğunu var sayıp başka arayışlara girmemek, veya düşüncelerde değer kaybı olmadığına inanmak, gurur kaynağı mı yoksa önemli bir yanılgı mıdır?

Bu ikilem içinde geçen bunca yıldan sonra yeniden yazdığım ve elli yılı aşkın mimari çalışmalarımın temelini oluşturan görüşlerimin, mesleğimize ve özellikle 21. yüzyılın gençlerine fayda sağlayacağını umuyorum.

Her konuda sürekli değişimin hayatın en önemli konusu haline geldiği bu devirde, yenilikler ile birlikte ilerleyen mimarlık ortamında benim yazılarım bir ‘’manifesto‘’, bir kurallar dizisi,bir tarih yazısı değil, yalnız sürdürdüğüm mimarlık eylemi sırasında oluşmuş düşüncelerimin yazıya dökülmüş şeklidir.

That's how the architect expresses his intention about his book.

+